Zásobník metod a nápadů do výuky

Kouzelná krabice plná listů s nápady do výuky nejen pro učitele. Najdete v ní tipy do všech předmětů pro první i druhý stupeň základní školy.

Navigační systém pro jednoduchou orientaci

-ikonky pro předměty, oblasti a věkovou skupinu dětí

-praktická ouška oddělují jednotlivé typy aktivit

Celým zásobníkem provází kreslená postavička, která komentuje ze svého pohledu, co aktivita dětem i učitelům přináší a rozveselí každou situaci.

Proč je Zásobník unikátní a měl by ležet v každém kabinetu?

  • Metody jsou popsány tzv. krok za krokem, uvedeny jsou také jejich přínosy i případná rizika.
  • Metody jsou připravené ve variantách pro použití v různých předmětech a při rozdílných formách práce s žáky.
  • U každé metody najde uživatel informace o její časové náročnosti a o jejím propojení se čtenářskou nebo matematickou gramotností či s konkrétními klíčovými kompetencemi.
  • Díky propojení metod s modelem E-U-R lze snadno zjistit, ve které části hodiny je vhodné metodu použít.
  • U každé metody uvádíme, ve kterých předmětech je využitelná.
  • Metody lze díky jednoduchému systému značek kombinovat a skládat do celých výukových lekcí.
  • Pro konkrétní představu výstupu metody uvádíme na listu i vypracované ukázky.
  • K metodám jsou připojené odkazy na inspirativní texty a další zdroje.

Zásobník metod a nápadů do výuky si pořídíte na webu Scio nebo na Mall.cz.

Scio.cz>>

Mall.cz>>