Online prostředí Scio

Online prostředí, ve kterém se zákazníci přihlásí do svých online produktů a pracují v nich. Jedná se o online testy a kurzy Scio pro přípravu na přijímací zkoušky na střední školy.

Cílem bylo sjednotit všechny produkty do jednoho prostředí, tak, aby zákazník měl přehled o všem, co si může koupit. Aby mohl nahlédnout i do jiných produktů na jednom místě.

Výhodou jednoho online prostředí je pro klienta i možnost souhrnných reportů napříč produkty. Rodiče dostávají shrnutí do emailu o tom, jak se jejich dítě posunulo v přípravě na přijímačky, kolik času v online prostředí strávilo a jak se mu celkově daří řešit úlohy a jednotlivé lekce.

www.scio.cz/prijimacky