Grafika Pii

Pro Pražský inovační institut zpracovávám grafické dokumenty, od vizitek přes závěrečné zprávy a letáky nebo posty na sociální sítě.

Letáky

Závěrečné zprávy, dokumenty

Výroční zpráva Pražského inovačního institutu za rok 2020

Zpráva o činnosti Pražského inovačního institutu v 1. pololetí 2021

Vizitky

Sociální sítě